news-details
Društvo

Opština Tivat avansnim uplatama podsticaja najavila podršku za proizvodnju hrane

Predstavnici tivatske lokalne uprave su poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije opštine Tivat predstavili do sada usvojene i predložene ekonomske mjere koje za cilj imaju podršku privredi i građanima Tivta u uslovima ekonosmke krize izazvane koronavirusom.

Sekretar Sekretarijata za turizam i preduzetništvo Petar Vujović (DPS) prezentovao je opštinske ali i mjere iz III socio-ekonomskog paketa koje je na državnom nivou donijela Vlada Crne Gore.

-Opština Tivat je već usvojenom Odlukom za podršku privredi i građanima u Opštini Tivat donijela mjeru oslobađanja od plaćanja poreza na nepokretnosti za 2020. za zemljište koje je registrovano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Takođe smo omogućili avansne isplate po osnovu Odluke o podsticajima u razvoju poljoprivrede za 2020. -kazao je Vujović.

On je naglasio kako se kao izuzetno uspješna pokazala i akcija prodaje domaćih proizvoda tivatskih poljoprivrednih proizvođača na kućnom pragu

-U komunikaciji sa vama početkom aprila smo pokrenuli ovu akcju i ona je imala izuzetno dobar odziv – građanima je omogućeno da lako dođu do domaćeg proizvoda, a poljoprivrednici su dobili priliku da robu plasiraju i tako održe svoje gazdinstvo u teškim trenucima-istakao je Vujović.

Budžetom Opštine Tivat za ovu godinu predviđena su sredstva za podršku poljoprivredi u iznosu od 23.000 eura a pomenutom opštinskom Odlukom obuhvaćeno je 14 vrsta podsticaja, i trenutno je raspisano 11 liniija podrške.

Sekretar Vujović je pozvao sve poljoprivrednike, ukoliko to nisu učinili, da se jave Sekretarijatu i zatraže podršku i predlođio poljoprivrednicima da osnuju Udruženje lokalnijh poljoprivrednih proizvođača i na taj način ojačaju svoju poziciju pred administracijom ali i potrošačima.

-Poljoprivredni proizvođači su govorili o svojim djelatnostima i problemima na koje nailaze. Samo neke od tema bile su: problemi sa plasmnom proizvedenog mesa i voća, nedostatak vode za navodnjavanje i poljoprivrednih mašina, posljedice prošlogodišnjih poplava, ali i predlozi da se sanira lokalni put koji bi povezivao Račicu i krtoljsko polje.

Nadležan Sekretarijat će u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima koje za cilj imaju pomoć tivatskim poljoprivrednicima, a najavljena je i ponovna akcija prodaje domaćih proizvoda na kućnom pragu-zaključuje se u saopštenju Opštine Tivat.