news-details
Kultura

Obnova filmskog gradiva u Dvorcu

Sektorska grupa Film Video u sklopu međunarodnog kulturnog IPA projekta COMPLICITIES u kojem je vodeći partner JP Kulturni centar Bar, održala je novu  filmsku radionicu u Dvorcu kralja Nikole.

Polaznici su imali priliku da se upoznaju s osnovnim elementima filmskog jezika putem projekcije za ovu priliku odabranog kratkog reklamnog filma koji je elaborirao Danila Perva.   

-Ova radionica  je bila prilika da se obnovi do sada naučeno filmsko gradivo, a kratki video klip koji smo prikazali, pokazao je polaznicima kako se u dva minuta može napraviti priča koja ima i dramu i poruku. Takođe smo zajedno analizirali film sa aspekta rada kamere, rakursa i planova -kazao je nakon radionice jedan od predavača Dejan Senić.

Nakon analize filma, Senić i Perva su polaznicima naveli da bi on trebao da posluži kao ideja vodilja za  sinopsis po kojem će biti odrađen projektni zadatak-kratki film koji će biti djelo polaznika radionice.

Prema očekivanjima, nakon izrade knjige snimanja, u ambijentu parka Dvorca kralja Nikole trebalo bi da krene i snimanje kratkog filma po ideji polaznika ove radionice. 

Radionica je održana uz maksimalno poštovanje mjera NKT-fizička distanca, nošenje zaštitnih maski i reducirani broj učesnika.

 COMPLICITIES (skraćenica od “COntemporary art Modeling Peripheries for LIvable CITIES”) je međunarodni projekat kulturne saradnje koji se finansira iz fondova EU u sklopu INTERREG IPA CBC Itallija-Crna Gora –Albanija 2014/2020 programa. 

Projekat za cilj ima da kroz učešće i akcije savremenih umjetnika različitih žanrova učini gradske periferije prijemčivijim i atraktivnijim mjestima za život, započet je 2018. i biće završen krajem ove godine.

 Vodeći partner je JP Kulturni centar Bar iz Crne Gore, a partneri su Opština Leće iz Italije i CDP iz albanskog Skadra.