news-details
Stav

Par redova o turizmu


Aleksandar Dragićević je turistički poslenik i aktivista koji živi na relaciji Žabljak– Australija. Turizmom se u zemlji i inostranstvu bavi 15 godina a prethodnih sedam godina bavi se planinskim i ruralnim turizmom. U rubrici Stav prenosimo njegov pogled na mogući razvoj situacije u domaćem turizmu.

.......................................................................................................................

Kako direktno ili indirektno svi u Crnoj Gori zavisimo od turizma (25 posto BDP), prirodno je da se pitamo - šta će biti sa sezonom?

Na ovo pitanje niko ne može dati tačan odgovor, uzevši u obzir da niko ne zna kada će doći do ublažavanja mjera u Evropi i kada će se otvoriti granice. Ali, možemo koristiti već dostupne podatke da pretpostavimo kakva kretanja na tržištu da očekujemo u ovoj godini, a i u budućnosti. Pokušaću da uprostim moja skromna mišljenja o tome gdje se crnogorski turizam sada nalazi i gdje može biti.

Domaći turizam ne može i neće spasiti ili značajno pomoći turističku privredu

Prema podacima Monstata za 2018, ukupan broj ostvarenih noćenja u Ctnoj Gori bio je 12.930,334, od toga su domaći gosti ostvarili 486.524 ili 3.76 posto. Zbog naglog pada platežne moći zbog epidemije, privremenog zatvaranja najvećeg dijela privrede, prirodne potrebe individue da se u vremenima ekonomske krize odriče luksuza, možemo očekivati još manji broj u 2020.

Ono do čega će neminovno doći kako bi se privukao domaći turista, jeste pad cijena kako u kolektivnom, tako i u individualnom smještaju. Čak i u slučaju da nekim čudom broj iz 2018. poraste pet puta, i tada bi prihodi od turizma bili ispod deset posto od ostvarenih u 2018. godini(pad cijena, niska platežna moć...)

Pad cijena globalno

Po podacima WTO (Svjetske turističke organizacije) predstavljenim krajem marta, očekuje se globalni pad prihoda od turizma od 20-30 posto . Očekivano je da će ove projekcije rasti kako se budu uzimali u obzir vrijeme trajanje pandemije, kao i nova žarišta u SAD, UK i pojedinim zemljama EU. Kako bi destinacije privukle što veći broj turista, očekuje se i pad cijena.

Turističke destinacije kao što su Italija ili Španija nijesu adekvatno reagovale na pandemiju na samom početku i poruke haosa i propasti zdravsvenog sistema su obišle svijet, samim tim ugrozile su reputaciju njihovog turističkog brenda. Očekivano je prvo od njih, pa onda i od svih ostalih, da znatno obore cijene smještaja, a onda i svega ostalog. Za očekivati je da uz državne subvencije pad cijena bude preko 30 špsto. Čak i destinacije u našem okruženju kao što su Hrvatska, Grčka ili Albanija, uskladiće cijene sa turističkim tržištem.