news-details
Ekonomija

Kulu iz 15. vijeka bi da pretvore u turistički kompleks

Izvor: Vijesti

Autor: Marija Mirjačić

Koncesionar koji dobije na korišćenje tvrđavu Besac u Virpazaru na 30 godina na toj lokaciji gradiće objekat muzejskog karaktera s ugostiteljskim sadržajima, a biće mu dozvoljeno i da izgradi privremene smještajne jedinice - kategorije najmanje četiri zvezdice.

To je predviđeno nacrtom koncesionog ugovora koji je Vlada utvrdila i ovlastila Ministarstvo kulture da raspiše tender za izbor ponuđača.

Tvrđava Besac je kulturno-istorijski lokalitet od izuzetnog značaja i jedan od najatraktivnijih vidikovaca na Skadarskom jezeru. Zajedno s Virpazarom predstavlja “kapiju“ vinskog kraja Crmnice i NP “Skadarsko jezero” kao izuzetne prirodne cjeline.

Prema istorijskim izvorima, riječ je o jednom od najstarijih vojnih utvrđenja očuvanih na teritoriji današnje Crne Gore. Tvrđava je podignuta tokom Osmanskog carstva, u drugoj polovini 15. vijeka, ali dio kule navodno datira iz srednjovjekovne države Zete...

Dodjela koncesije podrazumijeva rekonstrukciju (adaptaciju), održavanje i korišćenje tvrđave koja obuhvata plato površine 1.200 metara kvadratnih i zaštićen je bedemima.

Uslovi tendera

-Koncesija za valorizaciju tog kulturnog dobra biće dodijeljena kroz međunarodni, konkurentni, transparentni i otvoreni postupak. Koncesionar će snositi sve finansijske rizike i troškove nastale tokom cijelog trajanja perioda koncesije. Pravo učešća ima domaća ili strana firma, konzorcijum ili neki drugi oblik poslovnog povezivanja koji posjeduje kvalifikacije kojima se dokazuje podobnost za učešće. Ponuđač koji je u postupku dodjele koncesije nastupio kao konzorcijum i koji je na osnovu utvrđenih kriterijuma dobio koncesiju imaće obavezu da osnuje društvo za posebne namjene (DPN) čija će vlasnička struktura odgovarati sastavu samog konzorcijuma.

Nosilac konzorcijuma kao dio vlasničke strukture DPN ne može se mijenjati za period od 10 godina od davanja koncesije. Ostali članovi konzorcijuma,odnosno njihovi vlasnički udjeli u DPN ne mogu se mijenjati za period od pet godina od davanja koncesije-predvidjela je Vlada.

 Ponuđač mora da ispuni tehničke i finansije kriterijume da bi dobio koncesiju. Tehnički kriterijumi podrazumijevaju da dokaže da je u periodu od najmanje pet godina upravljao najmanje jednim sličnim objektom u zahvatu kulturnog dobra shodno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara. Ako je ponuđač konzorcijum, u svom sastavu mora imati člana koji ispunjava navedeni kriterijum.

Uz to, treba da dostavi idejno rješenje rekonstrukcije (adaptacije) objekata u cilju valorizacije kulturnog dobra, koje uključuje i predlog glamping kapaciteta, odnosno privremeni objekti za smještaj u dijelu zaštićene okoline.

Pod finansijskim kriterijumima se podrazumijeva da ponuđač mora dokazati da je u posljednje dvije godine pozitivno poslovao i da je u posljednjoj godini ostvario promet od najmanje pola miliona eura u oblasti ugostiteljstva.

Uz to, minimalna ukupna vrijednost stalne imovine pod upravljanjem ponuđača za posljednje tri fiskalne godine mora iznositi najmanje milion eura. Ispunjenost finansijskih kriterijuma dokazuje se dostavljanjem odgovarajućih potvrda i finansijskih iskaza - bilansa stanja i bilansa uspjeha.

Ponuđač je dužan da uz ponudu priloži dokaz o uplati novčanog depozita ili bankarsku garanciju ponude u visini i za period koji se odredi javnim oglasom (tenderom).

Iznos koncesije

Početni iznos godišnje koncesione naknade je hiljadu eura i 15 odsto ostvarene dobiti DPN-a koja se obračunava i isplaćuje za vrijeme trajanja koncesije.

Varijabilni dio koncesione naknade će se obračunavati i naplaćivati poslije proteka perioda od godinu dana od datuma početka poslovanja.

-Od ponuđača se očekuje da dostavi investicioni program u kome se precizno navode strukture i dinamika investicije i planirani izvor potrebnog investicionog kapitala.

Predloženi investicioni program predstavljaće jedan od kriterijuma za ocjenu ponude. Detaljna razrada kriterijuma za odabir najpovoljnije ponude biće sadržana u tenderskoj dokumentaciji-piše u Vladinoj dokumentaciji.