news-details
Ekonomija

Portonovi, Mamula i Montrose napreduju uprkos koroni

Većina prioritetnih projekata iz turizma i pored ograničenja izazvanih pandemijom Covid19 virusa, u periodu januar – jun realizuju se u skladu sa obavezama iz ugovora i Investicionih programa, sa manjim odstupanjima u dinamici realizacije planiranih aktivnosti. To se navodi u Informaciji o aktivnostima na realizaciji dvanaest prioritetnih projekata iz oblasti turizma za ovaj period, koji je usvojila Vlada.

Stambeni dio Portonovog u kompleksu marine pri kraju

Kompanija Azmont investments završila je izgradnju marine kapaciteta 238 vezova, dok su građevinski radovi na stambenom dijelu objekata u sklopu kompleksa marine u posljednjoj fazi izgradnje. Izgradnja hotela „One & Only” je u završnoj fazi, a investitor je najavio da će hotel biti otvoren u četvrtom kvartalu 2020. godine.

Hotel će raspolagati sa 113 smještajnih jedinica i 10 brendiranih vila. U izvještajnom periodu, broj angažovanih radnika u kompanijama investitora je 175, dok na gradilištima u okviru rizorta bude angažovano i do 1500 radnika. Procentualno izraženo, od ukupnog broja zaposlenih na projektu 30 odsto je crnogorskih državljana, a 70 odsto stranih državljana.

Ukupan iznos uloženih sredstava u realizaciju projekta je 614 miliona eura.

Pripreme za podvodni elektro kabl od Arze do Mamule

Na Mamuli se izvode konzervatorski radovi, postavljanje vodovodnih i elektro instalacija u dijelovima tvrđave, kao i betonsko-armirački radovi.. Opštini Herceg Novi 5. Juna dostavljen je revidovani projekat za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – 10kV kablovskog voda od TS 35/10kV Klinci do Arze na Luštici, radi izgradnje i građevinske dozvole.

Projektna dokumentacija za postavljanje podvodnog kabla za napajanje električnom energijom, od rta Arza do ostrva Lastavica je pripremljena i dostavljena 12. juna 2020. Ministarstvu održivog razvoja i turizma, a obrada je u toku.

Od početka realizacije investitor je u projekat uložio oko osam miliona eura, od čega od januara do juna ove godine 1.85 miliona. Investitor OHM Mamula Montenegro je uplatio godišnju fiksnu zakupninu za 2020. od 47.772  eura,

Glavni projekat za I fazu rizorta Montrose u septembru

Za rizort Montrose – Ritz Carlton Montenegro na novskom dijelu Luštice, u toku je izrada glavnog projekta za I fazu, a plan je da bude gotov do kraja septembra 2020.   Nakon toga će biti objavljen tender za izgradnju I faze, koja bi trebalo da obuhvati, između ostalog, izgradnju 120 hotelskih soba.

U toku je izgradnja pokazne vile, po standardima „Marriott-a“, prvog objekta iz okvira budućeg rizorta. Završen je idejni projekat za prvu fazu za sve objekte. Takođe, završen je glavni projekat za pokaznu vilu i glavni projekat pokaznih soba, kao i tender za izvođača radova za njihovu izgradnju.

Završen je i tender za projekt-menadžment i nadzor nad gradnjom ovih objekata. Trenutno je na projektu angažovano 120 lica, od kojih su 40 domaći, a 80 strani državljani.

U projekat je od početka realizacije uloženo 21,4 miliona eura, od čega u izvještajnom periodu 4,4 miliona.