Poseta Temišvaru

Znamenitosti

Temišvar ima veliki broj znamenitosti, i to uglavnom istorijske znamenitosti, koje je i teško pobrojati obzirom da grad ima istoriju dugu gotovo ceo jedan milenijum, o čemu svedoče brojni muzeji u Temišvaru.
Okosnicu znamenitosti Temišvara čine tri glavna gradska trga: Trg Ujedinjenja, Trg Pobede i Trg Slobode.

Trg Ujedinjenja Temišvar

Photo by Antonius Plaian Creative Commons licence

Trg ujedinjenja je najveći i najlepši trg  u Temišvaru i na njemu se danas održavaju sve značajnije otvorene manifestacije. Po obodima trga su zgrade najvažnijih gradskih i regionalnih institucija i dve crkve – rimokatolička i srpska pravoslavna. Sam trg je popločan i ima predivno uređene zelene površine.
Trg pobede je svoje ime stekao kao mesto na kom je u Rumunskoj revoluciji 1989. godine Temišvar proglašen prvim slobodnim gradom u Rumuniji. Čine ga dva veća šetališta i niz zgrada sa obe strane u stilu XIX veka.
Trg slobode je počeo da se gradi još u XVIII veku, ali je kompletiran tek 1859. godine. Danas predstavlja najmanji od tri gradska trga i u njegovom centralnom delu se nalazi park sa fontanom i spomenikom, a po obodima zgrada stare gradske uprave i komanda vojnog garnizona.

Temišvar je u većem delu svoje istorije bio fortifikacija – tvrđava. U srednjem veku je postojala tzv. stara tvrđava, koja je bila manja, a u vreme Habzburške monarhije, sagrađena je veća tvrđava. Svi trgovi, istorijski spomenici Temišvara su delovi nove, velike tvrđave Temišvara. Bastion Marije Terezije iz XVIII veka je jedan od očuvanijih delova nove Temišvarske tvrđave i predstavljao je zaštitu prvog obruča fortifikacije.

Temišvar se naziva i Grad parkova. U njemu se nalazi veliki broj manjih parkova u centralnim delovima grada, koji predstavljaju sklonište od gradske vreve i saobraćajne buke na ulicama. Najlepši park Temišvara je Botanički park, a od ostalih popularnijih parkova se izdvajaju Centralni park, Park Ruža i Dečiji park.

 

U Temišvaru postoji i nekoliko verskih objekata, hramova, crkava i katedrala. To je odraz delovanja različitih kultura na ovim prostorima, ali i etničke raznolikosti koja je karakterisala ovaj grad vekovima. Najznačajnija za nas je Srpska pravoslavna saborna crkva, a od ostalih značajnih se izdvajaju Katolički Dom, Rumunska mitropolitska pravoslavna katedrala i Manastir Notrdamskih sestara.

Od ostalih istorijskih znamenitosti Temišvara izdvajaju se Barokna palata, koja je u istoriji bila sedište Srpske Vojvodine i Dvorac Hunjadi Janoša (Sibinjanin Janka). Na glavnim trgovima grada se nalaze brojne istorijske znamenitosti – dvorovi, stare administrativne uprave, zgrade različitih vojnih i kulturnih institucija i sl.

Kulturne znamenitosti i institucije grada su Rumunska Temišvarska opera i Nacionalni teatar u Temišvaru, koji rade u zgradi popularnog naziva „Palata kulture“, Muzej Banata i Memorijal Revolucije.


Temisvar.com > Znamenitosti