Poseta Temišvaru

Srpska Pravoslavna Saborna Crkva u Temišvaru

Srpska Pravoslavna Saborna Crkva hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Temišvaru se nalazi u samom centru grada, između Trga Ujedinjenja i ulice Ungurjanu. Ova crkva se nalazi pod upravom Srpskog Pravoslavnog Vikarijata iz Banata. Iako je glavnom fasadom okrenuta prema ulici Ungurjanu, crkva se prostire sve do popločanog dela Trga Ujedinjenja. Prolaskom kroz crkvenu portu možete proći od ulice Ungurjanu do Trga Ujedinjenja, jer su obe kapije crkve otvorene. Ova jedinstvena pravoslavna građevina predstavlja sedište srpske pravoslavne zajednice u Rumuniji. Lokacija i arhitektura ove crkve pokazuje značaj koji srpska zajednica ima u Temišvaru, ali i predstavlja svedoka vremena u kome su Srbi bili dominantno stanovništvo u Temišvaru.

Pravoslavna Srpska Saborna Crkva, Temišvar

Info tabla na ogradi Srpske Pravoslavne Crkve u Temišvaru

Pravoslavni Srbi i Rumuni su bili u istoj pravoslavnoj zajednici do 1865. godine, kada je došlo do jerarhijske podele, a crkva je pripala srpskoj zajednici.

 

Međutim, na mestu sadašnje Srpske Pravoslavne Saborne Crkve u Temišvaru je postojala srpska pravoslavna crkva Svetog Velikomučenika Georgija i pre XV veka. Iako se ne zna kada je tačno izgrađena, prvobitna crkva se pojavljuje na starim grbovima Temišvara, koji su bili aktuelni još pre dolaska Turaka sredinom XVI veka. Ta crkva je uništena u požaru 1737. godine, pod sumnjivim okolnostima. Naime, 1737. godine mnogi delovi Temišvara su bili spaljivani kako bi se uništila kuga koja je vladala gradom. Prema svedočenju tadašnjeg vladike Nikolaja Dimitrijevića, crkva je na prevaru spaljena od strane Austrijanaca hrišćana. Desetak godina kasnije izgrađena je nova crkva, koja je očuvana do danas.


Video - unutrašnjost i spoljašnjost Srpske Pravoslavne Saborne Crkve

Srpska Pravoslavna Saborna Crkva u Temišvaru, u sadašnjem obliku je sagrađena između 1745. i 1748. godine. Manje izmene na tornjevima crkve su vršene 1760. godine, a njihovo podizanje na veću visinu je urađeno 1792. godine. Do tada nije mogla biti dobijena dozvola, jer bi tornjevi ometali vojno osmatranje iz tadašnje Tvrđave u Temišvaru.

Spoljni izgled crkve podseća na lađu, dok je unutrašnjost urađena u obliku krsta. Prvi ikonostas crkve je radio Stefan Tenecki, dok je sadašnji ikonostas iz 1843. godine delo Mihajla Janića i slikara Konstantina Danijela, poznatok kao „Banatski Ticijan“. Ikonostas je pozlatio Aleksandar Taferer.

Slava ove crkve je Uzdizanje Presvete Bogorodice. U kosturnici crkve počivaju mošti sedam episkopa i dvadeset jednog ktitora. Srpska Pravoslavna Saborna Crkva je otvorena svakog dana od 8 do 17 časova, tokom službi.


Temisvar.com > Znamenitosti > Trg Ujedinjenja > Srpska Pravoslavna Crkva u Temišvaru